Lomakkeet

LAPSEN HENKILÖTIEDOT
Cведения о ребенке
Sukunimi ja etunimet Фамилия Имя
Henkilötunnus Персональный код
Lähiosoite Адрес
Postinumero Почтовый индекс
Postitoimipaikka Город
HUOLTAJIEN TIEDOT
Сведения о опекунах
Huoltajan nimi Фамилия Имя
Huoltajan nimi Фамилия Имя
Henkilötunnus Персональный код
Henkilötunnus Персональный код
Puhelinnumero Телефон
Puhelinnumero Телефон
Sähköpostiosoite Электронный адрес
Sähköpostiosoite Электронный адрес
Työ-­‐/opiskelupaikka Место работы/ Учебы
Työ-­‐/opiskelupaikka Место работы/ Учебы
Ammatti tai tehtävä Профессия/Должность
Ammatti tai tehtävä Профессия/Должность
HOIDON TARVE
Требуемый уход
Hoidon toivottu alkamispäivä
Уход требуется с (дата)
Hoitoaika klo Время ухода с
до
osapäivähoito (20h/vk)
kokopäivähoito (5,15h/pv)
kokopäivähoito (6,30h/pv)
kokopäivähoito (8h/pv)
LAPSEN TERVEYDENTILA
Состояние здоровья ребенка
Allergiat yms: Аллергия и др.:
MUUT LISÄTIEDOT
Другие сведения
esim.lapsen erityishoidon tarve, perheen uskonnollinen vakaumus, kotikieli
напр. особенности ребенка, вера, домашний язык, пр.