Kielikerhot

Päiväkoti Kindermaan asiakasperheistä suurin osa on täysin venäjänkielisiä tai kaksikielisiä. Lasten äidinkieli on useimmiten venäjä.

Vaikka suomen kielen oppiminen on yksi keskeisistä tavoitteista päiväkotimme toiminnassa, myös venäjän kieltä pyritään vahvistamaan. Lapsen oma äidinkieli on lapselle tärkein kieli, tunteiden ja ajattelun väline. Äidinkielen taito on myös lähtökohtana uuden kielen oppimiselle.

0-3-vuotiaat lapset siis kuulevat suomen kieltä ja osallistuvat suomenkielisiin tuokioihin jo ennen varsinaisen suomi toisena kielenä- eli S2-opetuksen aloittamista.
3-5-vuotiaille lapsille suomenkielinen toiminta näin ollen lisääntyy päiväkodissa lapsen kasvaessa päättyen suomenkieliseen esikouluun.

Toimimme pienryhmissä pääasiassa kielikerhoissa. Pidämme kielikerhoja sekä suomeksi että myös venäjäksi. Suomen kielen kerhojen (Kettu kerho) tavoitteena on auttaa lasta omaksumaan arjen suomea monipuolisesti, että lapsi ymmärtää ja tulee ymmärretyksi. Venäjän kielen kerhossa tavoitteena on lasten venäjän kielen rikastuttaminen ja vahvistaminen.

Pienryhmätoiminta on meille ominainen ja mielestämme erittäin hyödyllinen menetelmä. Pienryhmissä on helpompaa saada kontakti jokaiseen, siihen hiljaisempaankin, lapseen. Ja ennen kaikkea lasten havainnointi on helpompaa pienissä ryhmissä.

Suomen kielikerhoissa on omat kuukausiteemansa, jotka liittyvät esimerkiksi kehonosiin, ruokailuun, perheeseen jne. Teemat ovat samankaltaiset kaikissa kerhoryhmissä, mutta sisällöt vaihtelevat lasten kielitason mukaan. Paremmat taidot omaaville on tarkoituksena tuoda enemmän kielellisiä haasteita. Pyrimme sisällyttämään kerhoihin joitakin asioita myös päiväkodin yhteisestä teemasta, esimerkiksi satujen ja laulujen muodossa. Kielikerhoissa on omat teemansa siksi, että lapsen kieli ja sanasto kehittyisivät mahdollisimman monipuolisesti. Mielestämme ei ole lapsen kannalta järkevää eikä hyödyllistä puhua kerhossa maanosien eläimistä, kun lapsen taidot eivät vielä riitä nimeämään edes helppoja arkipäivän asioita. Päiväkodin teemaan liittyvä sanasto omalta osaltaan kuitenkin rikastuttaa lapsen sanavarastoa.

Pienryhmissä on huomattavasti helpompaa havainnoida lapsen kielen kehitystä ja arvioida, millä osa-alueilla lapsi eniten tarvitsee tukea. Tällä tavoin kielen opetuksesta ja tukemisesta voidaan tehdä yksilöllisempää. Jotta pienryhmätyöskentely ylipäätään on mahdollista, se vaatii mahdollisuuden pystyä irrottautumaan omasta ryhmästä ja ottamaan vain muutama lapsi mukaan. Siihen tarvitsee myös erillisen, rauhallisen tilan, jossa lasten kanssa saa työskennellä keskeytyksettä. Vaikka pienryhmätoiminta vaatii organisointikykyä ja suunnittelua, se on mielestämme erittäin hyödyllinen työmuoto.