Toiminta-ajatus

Kindermaan keskeisiä arvoja ovat suvaitsevaisuus, turvallisuus, avoimuus, oikeudenmukaisuus, onnellisuus sekä luottamus.
Tarjoamme Kindermaassa laadukasta kaksikielistä hoitoa ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioivaa kasvatusta sekä opetusta. Vuosittain vaihtuvat projektit sekä leikki ovat tärkeitä osia toiminnassamme. Yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa luomme Kindermaahan avoimen, monikulttuurisen kasvuympäristön, jossa jokainen hyväksytään. Meillä on läsnäolevat ja lasta kuulevat aikuiset, joista on tärkeää, että lapsella on turvallinen olo.